František Palacký

 
 

František Palacký (14. června 1798 Hodslavice – 26. května 1876 Praha) byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze.

Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku otec národa. František Palacký pocházel z protestantské rodiny s dlouhou tradicí, jeho otec byl učitelem na místní škole. Nejprve se vzdělával u svého otce, poté (1807 – 1809) studoval v Kunvaldu (dnešní Kunín) u Nového Jičína. V letech 1809 – 1812 studoval latinskou školu v Trenčíně a následně i evangelické lyceum (do r. 1818) v Prešpurku (dnes Bratislava), kde se seznámil s P. J. Šafaříkem. Přestože si jeho otec přál, aby se také z jeho syna stal evangelický učitel a kněz, nepokračoval Palacký dál ve svých studiích, ale působil v letech 1819 – 1823 jako vychovatel v uherských šlechtických rodinách, rok 1820 strávil se svými svěřenci ve Vídni. Někdy v roce 1819 se s konečnou platností rozhodl nadále se věnovat především studiu českých dějin. Za tímto účelem kontaktoval Josefa Jungmanna, kterého žádal o poskytnutí základních historiografických informací a zasvěcení do techniky historikovy práce. V březnu 1823 napsal dopis podobného znění i Josefu Dobrovskému a nedlouho poté (11. dubna 1823) dorazil do Prahy osobně. A zde také vzniklo jeho největší a nejznámější dílo Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě - 1848 - 76 (původně psané německy). Palacký zde obsáhl českou historii od pravěku do nástupu Habsburků na český trůn a vyzdvihl husitství jako nejslavnější období českých dějin. Rozsáhlé Palackého historické dílo se stalo milníkem české historiografie. Celé nadcházející generace historiků se vlastně ve svém díle vůči němu a jeho pojetí musely nějakým způsobem vymezit.

Nakolik se do jeho tvorby promítly návštěy se „Staročechy“ U Pinkasů se však můžeme jen domnívat.


Zpět Vytisknout tuto str.nku Pridat stranku do oblibenych polozek Zpet na za.atek stranky
Po nekonečném půlročním čekání na uvolnění vládních omezení pro vás KONEČNĚ MŮŽEME OTEVŘÍT! Od pondělí 17. května vás rádi znovu přivítáme na našich zahrádkách, denně od 10. do 22. hod.

Polední menu Restaurace U Pinkasů Polední menuAktuální polední nabídka hotových jídel.


Rezervace stolu Rezervace stolu...aneb co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítřek!