Pavel Josef Šafařík

 
 

Pavel Josef Šafařík byl historik a jazykovědec, významný představitel slavistiky, básník.

Narodil se jako syn evangelického faráře v Kobeliarově na východním Slovensku a své první vzdělání získal u svého otce. V roce 1805 odešel na gymnázium do Rožňavy a později do Dobšiné.

Už za studií na německém evangelickém lyceu v Kežmaroku psal P. J. Šafařík básně v duchu jungmannovské generace. Již v roce 1814 vydal knížku básní Tatranská múza s lýrou slovanskou. O rok později odešel Šafařík na teologická studia do Jeny. Věnoval se však nejvíce jazykozpytu, dějepisu, filozofii a estetice. Po dvou letech se vrátil do Bratislavy, kde se stal vychovatelem v šlechtické rodině, s níž pobýval i v Pešti. V Bratislavě také začalo přátelství P. J. Šafaříka s Františkem Palackým, tehdy rovněž vychovatelem. Prvním výsledkem jejich spolupráce byl spis z roku 1818 Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie.

Na podzim roku 1819 nastoupil Šafařík místo profesora na pravoslavném gymnáziu v Novém Sadu, později se stal jeho ředitelem. V roce 1825 byl pro své náboženské přesvědčení propuštěn, čímž mu byla téměř znemožněna existence. V roce 1833 byly získány ze soukromé sbírky pořádané Františkem Palackým prostředky, aby se mohl odstěhovat s rodinou do Prahy a začít vědeckou práci. Existenční zajištění našel jako redaktor Světozoru a v letech 1837 - 47 v nevděčném úřadu cenzora beletrie. Přitom byl v letech 1838 - 43 redaktorem časopisu Českého muzea a zároveň kustodem v Univerzitní knihovně. V roce 1848 se Šafařík stal spolu s Františkem Palackým předsedou Slovanského sjezdu a stoupencem austroslavistického programu. V 50. letech se věnoval převážně své vědecké práci. Byl ve styku se všemi tehdejšími evropskými slavisty a historiky Slovanstva. V mnohých otázkách byl uznávanou autoritou.

Kolikrát se však sešel s Františkem Palackým právě U Pinkasů už dnes nikdo nespočítá.


Zpět Vytisknout tuto str.nku Pridat stranku do oblibenych polozek Zpet na za.atek stranky
Po nekonečném půlročním čekání na uvolnění vládních omezení pro vás KONEČNĚ MŮŽEME OTEVŘÍT! Od pondělí 17. května vás rádi znovu přivítáme na našich zahrádkách, denně od 10. do 22. hod.

Polední menu Restaurace U Pinkasů Polední menuAktuální polední nabídka hotových jídel.


Rezervace stolu Rezervace stolu...aneb co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítřek!